Ledertrening, arbeidsliv og kulturbygging

Fine ord har dere nok hørt mye av, verdier og holdninger - gode kommunikasjonsstrategier - motivasjon og inspirasjon, men hva betyr dette i praksis? Hva nytter bevisstgjøringen om det ikke skjer noe med atferden. Jeg formidler kunnskap og verktøy på en engasjerende og gjenkjennende måte - jeg er konkret og praktisk, slik at vi kan begynne å gjøre mer av det vi vet er bra!

Det handler om det å forstå seg selv i møte med andre, og søke forståelse for andres perspektiv, det handler om å være modig i relasjoner - tørre å gå tett på. Det handler om å utfordre hverandre med anerkjennelse og tydelig vennlighet. Fundamentet for å ha det bra og gjøre det bra handler om tillit til hverandre og å dele informasjon, kompetanse og gjøre hverandre gode. Forskningen er tydelig på at dette skaper gode resultater også økonomisk.

portrett2.jpg

Hvordan vet dem du jobber med at du bryr deg om dem?

Hvordan er du en god kollega?

Hva er viktig for at du skal ha det bra og gjør det bra på jobb?

Hvordan snakker vi om det som er ubehagelig og vanskelig?

Hvordan stiller vi krav til hverandre?

Hvordan gir vi og tar imot tilbakemeldinger?

Hvordan tåler vi forskjellighet?

Er du nysgjerrig?

Et foredrag eller workshop til neste avdelingsmøte, planleggingsdag eller konferanse?

Jeg tilbyr ulike former for kunnskapsløft og inspirasjon for kollegaer som handler om å gjøre hverandre godt og gode.  

 
gladbilde.jpg

Gleding™ - For en trygg og robust oppvekst

I familier, barnehager og skoler bygges fremtiden - hvor trygge barn blir på seg selv og andre former dem i lang tid. Viktigheten av å trygge voksne i hverdagen er kjempeviktig. Med GLEDING™ bygger vi selvfølelse, mestring, anerkjennelse, empati, nysgjerrighet og tilhørighet.

For mer om gleding, barnehage, skoler, foreldremøter, ppt, barnevern og andre involverte i barns hverdag … gå til www.gleding.no