Siri har en fantastisk evne til å presentere teorier og materiale om ledelse og verdier, som overføres til praksis til et publikum med en helt annen faglig bakgrunn. Dette var synlig allerede dagen etter foredraget hvor en av lederne ankom kontoret og hilset god morgen til hver og en i teamet sitt.
— Helene Jæger, Aker BP

Populære foredrag:

Jeg skreddersyr de fleste foredrag ut fra samtaler med bestillers behov og ønsker, her er noen populære temaer:

  • Hvordan skape gode relasjoner på jobb?
  • Gleding i ord og handling!
  • Oppvåkningen - et foredrag om motivasjon og livsgnist.
  • Hvordan gjøre hverandre gode?
  • Verdibasert ledelse - fra ord til handling!
  • Tilbakemeldinger og den vanskelige samtalen
  • Endringsprosesser og tankesett

Coaching eller mentoring:

Av og til trengs en sparringspartner for å sortere tanker, verdier, fortid, nåtid og ønsker for fremtiden.

Jeg jobber med de som virkelig vil bli utfordret og som ønsker å utvide innsikten og utsikten. 

Prosessene pleier å vare 6-12 uker, dette finner vi ut sammen.

Samtalene skjer som oftest via skype eller telefon.


 

Siri formidler fengslende, ekte og oppriktig med en varme og utstråling som fyller hele rommet. Siri har noe helt eget ved seg. Hun tør å sette fokus på viktige temaer vi svært gjerne hører mer om.
— Team Spiritus Diem, Stavanger
Ønsker dere mer informasjon om et foredrag eller en workshop til neste konferanse, teamsamling eller avdelingsmøte?
"Siri Abrahamsen kombinerer det faglige, inspirasjon av tilhørere og gode historier på en spesielt fin måte. Hun får deltakere til å reflektere, tenke og utfordre individuelle sannheter. Med fokus på holdninger, verdier og relasjoner bidrar hun til at vi kan gå fra refleksjon og kunnskap til å endre adferd - å utføre!"
Solfrid Flateby