Siri formidler fengslende, ekte og oppriktig med en varme og utstråling som fyller hele rommet. Siri har noe helt eget ved seg. Hun tør å sette fokus på viktige temaer vi svært gjerne hører mer om.
— Team Spiritus Diem, Stavanger

Populære foredrag:

Jeg skreddersyr de fleste foredrag ut fra samtaler med bestillers behov og ønsker, her er noen populære temaer:

  • Hvordan skape gode relasjoner på jobb?
  • Gleding i ord og handling!
  • Oppvåkningen - et foredrag om motivasjon og livsgnist.
  • Hvordan gjøre hverandre gode?
  • Verdibasert ledelse - fra ord til handling!
  • Tilbakemeldinger og den vanskelige samtalen
  • Endringsprosesser og tankesett
  • Ledelse for små og store
"Siri Abrahamsen kombinerer det faglige, inspirasjon av tilhørere og gode historier på en spesielt fin måte. Hun får deltakere til å reflektere, tenke og utfordre individuelle sannheter. Med fokus på holdninger, verdier og relasjoner bidrar hun til at vi kan gå fra refleksjon og kunnskap til å endre adferd - å utføre!"
Solfrid Flateby