Ikke gjør mot andre - slik du vil dem skal gjøre mot deg! 5 spørsmål for en god oppstart

Forventingene kan være så mange, hvordan blir denne høsten, hvordan blir de nye kollegaene, den nye klassen, den nye skolen? Våre forventninger farger våre opplevelser. Er vi ubevisst disse tankene, vil det være vanskelig å tro vi kan påvirke hvordan vi oppfatter virkeligheten vår.

Tror du at alle vil det samme som deg, tror du - at det du vil andre skal gjøre mot deg – det er det du skal gjøre mot dem? Det er dessverre det mange av oss gjør og det funker ikke så bra, nettopp fordi vi er forskjellige.

Fem spørsmål for en god start: Begynn her- så slipper vi mange misforståelser, konflikter og vonde følelser – vi klarer og å skape mye mer sammen når relasjonene er trygge og det er plass til at vi kan være oss selv. For å skape innovasjon, for å få gode resultater er det best om vi gjør hverandre gode.

1)    Hva er viktig for deg? Konkretiser. Ikke si ”å bli sett.” Jeg vet ikke hvordan du føler deg sett. Hva er det som konkret skjer når du føler deg sett og hørt?  Si det til deg selv og dem rundt deg, det som er viktig for deg.

2)    Hva er viktig for dem rundt deg? Spør dine kollegaer eller studievenner, klassekamerater om hva som er viktig for at de skal ha det bra i hverdagen.

3)    Hvordan vil vi ha det sammen? Hva er ”spillereglene våre” Hva er vi enige om? Hva er konfidensielt, hva er ok å snakke om. Har vi ulike arenaer for ulike temaer, avklar og skap en felles plattform.

4)    Hvordan gjør vi hverandre gode? Når er vi på vårt beste sammen? Hva konkret gjør vi og er vi da? Hva skal til for at vi gjør det oftere? Når er vi engasjerte? Når finner vi mening, mestring, positive følelser, når er relasjonene gode – er vi trygge på hverandre? Respekterer vi hverandre? Er vi likeverdige? Inkluderer vi hverandre

5)    Hva gjør vi når noen kjenner på noe dumt? Hvis jeg kjenner på noen kjipe følelser, da er det jeg som må ta ansvar for dem og ta initiativ til å ordne opp – forfriske luften. Kan føles urettferdig, men ja – livet kan være urettferdig og ingen vet hva du tenker eller føler om du ikke sier det. Sorry, kjipt – men du kan gjøre noe med det! Jeg anbefaler at det ordnes opp med personen det gjelder når det er mulig. Ikke overdramatiser, ikke involver mange andre om det ikke trengs. Hvis jeg gjør noe dumt vil jeg jo gjerne få mulighet til å rydde opp etter meg. Gi folk denne sjansen, det er ikke sikkert intensjonen var å såre noen. Kanskje hadde personen en dårlig dag, kanskje er det mye du ikke vet om vedkommende – det forsvarer ikke dårlig oppførsel, men det kan gjøre det mer forståelig. Ofte så handler sånne ting mer om personen selv enn deg.  Ta alltid handlingen, ikke personen. (Dette gjelder også barn, bare minner om det!)

Ta denne samtalen, med disse 5 spørsmålene så fort som mulig, i kantinen, på avdelingsmøte, i alle klasser på alle trinn, på personalrom – kanskje også hjemme rundt middagsbordet?

Dette er dine hvite ark, din mulighet til å skape en høst full av hverdagsglede og gode resultater.

 

Siri F. Abrahamsen er grunnlegger av Verdifabrikken, hun jobber som foredragsholder, konsulent og forfatter. Siri brenner for et bedre samfunn, der vi gjør hverandre godt og gode. Hun er opptatt av ledelse på individ-, relasjons- og samfunnsplan og hun jobber med å øke mening, mestring, positive følelser, engasjement og bygge relasjoner på alle arenaer av livet.