Offentlige idealister og private gullgravere?

image.jpg

Entusiasme og engasjement er en skummel greie. Hvis du ikke tjener penger, er det kanskje ok. Penger er for slemminger.

(Jeg gjør obs på at bloggen inneholder mye #ironi og er satt på spissen for en hensikt.)

Raus eller rik? Er du ansatt i det offentlige betyr det sannsynligvis at du er en miljøbevisst, raus type, du elsker å dele og gi. Du har så gode intensjoner med ditt arbeid, din indre motivasjon renner over i et engasjement og en entusiasme som skaper innovasjon og en "brukerservice" som er enestående. I privat sektor er det bare kapitalister. Folk som vil tjene penger. Masse penger.  Rikinger som vil dra til Cannes og nyte drinker med Gucci-solhatten på snei. Jeg er så glad i sånne forenklinger, de gjør det så lett å være meg, for så å plassere deg.

Jeg opplever det ofte som en konkurranse mellom to poler, selv om vi er helt avhengig av begge parter. Det finnes mange holdninger jeg ser på som hemmende for innovasjon, skapervilje og samfunnsutvikling.

·      Hva er egentlig idealisme og hvor finnes idealistene?

·      Hva betyr "kommersielle interesser"?

·      Hvordan kan samfunnet (privat og offentlig sektor) bidra til at flere vil skape nye arbeidsplasser og komme med ideer?

·      Hvor kommer pengene som offentlig sektor forvalter fra?

For grundere og private ansatte er rike? Hvis ja, da har de fått til noe. Sannsynligvis tatt risiko og fått det til. Det kan vi jo ikke like. Hvis du i tillegg skapt arbeidsplasser som gjør at du kan ta deg en ferie? Nei, uffameg.

Sosialt entreprenørskap kommer mer og mer, og selv ser jeg på meg som en i den bransjen. Jeg vil skape noe som gir verdi til samfunnet, til menneskene. Jeg vil spre ideer, tanker, stille spørsmål ved vedtatte sannheter, spre inspirasjon og gode verktøy til å gjøre hverandre godt og gode. Kan jeg tjene penger på det da? Jeg har tre barn, en mann og et hus. Jeg må ha en ok inntekt for at jeg skal kunne ha denne jobben. Jo mer jeg tjener, jo mer kan jeg skape av arbeidsplasser og verktøy, jeg kan bidra til innovasjon og til at flere blir inkludert i samfunnet. Jeg kan gi mer videre, selvsagt. Sosialt entreprenørskap handler om å kunne skape en dobbel bunnlinje, verdi til samfunnet og verdi til firmaet slik at det kan overleve og skape gode løsninger.

Uskyldig dømt? I rettsvesenet er en uskyldig til det motsatte er bevist. Jobber du i privat sektor med mennesker, er du av mange "skyldig" til det motsatte er bevist. Skyldig i å være hovedsaklig ute etter å tjene penger på å hjelpe og bidra. Det syns vi nordmenn er litt spesielt. Vi hjelper jo gjerne til gratis og på dugnad, men på jobb?! Profesjonelt? Nei, nei, nei. Vi skal da ikke tjene penger på folk. Tenk så dumt om du bruker de pengene til å skape mer verdier, tenk så dumt om du til og med klarer å skape en postitiv forskjell. De ordentlige folkene med de beste verdiene finnes kun i etatene, skolene, sykehjemmene og barnehagene.

Lidenskap: Jeg lurer på hvor mange bedrifter som er skapt kun ut fra et ønske om å tjene penger? Det engasjementet og lidenskapen som trengs for å skape noe kan umulig kun komme utelukkende fra et profittønske?

Kall meg gjerne naiv. Jeg går bare ikke med på at du enten er idealistisk og ikke kan tjene penger, ellers er du kapitalist og brenner kun for penger. Dette er en uheldig forenkling. En misforståelse til og med. Tullinger med kjipe intensjoner, både i offentlig og privat sektor, de finnes. Spørsmålet er bare hva du velger å tro på? Hva er ditt grunnleggende syn på dine medmennesker, vil folk vel, eller er vi en gjeng med utspekulerte, egoistiske idioter?

Nå skal det skapes mange nye jobber i Norge og vi trenger at folk tør å satse! Vi bør være rause med å dele ideer og kunnskap. Vi må tenke nytt og fremover. Da må vi støtte hverandre.

Jeg stemmer for en god dose naivitet -  ihvertfall en stund. Til det motsatte er bevist.