I utviklingen av verktøy og tjenester videre er det viktig å ha med en bred faglig gruppe som kommer med innspill og ideer til hvordan "Gleding" kan gjøre en positiv forskjell for barn og ungdoms sosiale og emosjonelle kompetanse.

Her er gjengen som er med:

Karoline Ø. Solheim - psykologspesialist med fordypning Klinisk barne- og ungdomspsykologi. Tobarnsmor. - Har skrevet spesialistoppgave om ungdom og tilknytning. 10 års erfaring som psykolog, inkl. arbeid i psykisk helsevern for voksne, Barne- og ungdomspsykiatri og er nå ansatt i Helsestasjonens familiesenter i Stavanger kommune.

- Opptatt av at alle har en psykisk helse og at god psykisk helse skapes i trygge relasjoner.

Ønsker å forebygge "psykisk uhelse" gjennom å bidra til at vi har foreldrekultur, barnehager, skoler og SFO'er som legger til rette for utvikling av trygge barn med god selvfølelse og god sosial kompetanse. Er spesielt opptatt av trygge tilknytningsrelasjoner, både for barn, ungdom, i parforhold og i et livsløpsperspektiv. Basis for selvfølelse og trygghet: å lære om følelser! følelser er viktig kommunikasjon om våre behov, hva vi trenger.

Barn må få mulighet til å bli bekreftet og akseptert både når de er glade, sinte, nysgjerrige, triste, sjalu og skamfulle. Slik kan de lære om følelser, lære å håndtere sine følelser og til slutt lære seg kunsten å balansere mellom selvstendighet og tilknytning til andre senere i livet.

Thomas Z. Helmsgård - Sosionom med videreutdanning i sosial kompetanse, trebarnsfar. Thomas er ART-instruktør, utdannet sosionom og har 2-årig videreutdanning i "Trening i sosial kompetanse". Han har 10 års fartstid fra Bufetat region vest, hvor han har jobbet med ungdom med rus- og adferdsproblematikk.Thomas har også vært styremedlem i, og vært med på å starte opp, fag- og interesseorganisasjonen PREPSEC Norge. Han sitter nå i styret i Verdiforeningen, som er en ideell organisasjon som jobber for å fremme engasjement, relasjonsbygging og sosialt ansvar.

 

Hilde S. Abrahamsen - lege i barne og ungdomspsykiatri, trebarnsmor. Bakgrunn fra allmennpraksis. Mest opptatt av at vi voksne skal reflektere og prøve å forstå hva barns og ungdoms oppførsel betyr, hva ligger bak? Barn er ikke små voksne. De trenger voksne til å hjelpe de å forstå, til å møte de hvor de er.

 

Anne Rennan Lenning - Daglig leder, Ormaskogen barnehage, tobarnsmor. Barnehagelærer, Grunnfag pedagogikk, 1. avd. spes.ped, PAPS (pedagogisk arbeid på småskoletrinnet) ICDP foreldreveiledningsprogram med fokus på minoritetsspråklige