Foreldreforedrag

Jeg har vært på mange foreldremøter i mitt liv, med tre sønner blir det en del. Foreldremøtene er jo en gyllen anledning til å skape begeistring, engasjement og et positivt fokus på det vi ønsker mer av. VERDIFABRIKKEN stiller gjerne opp på foreldremøte for å engasjere, stimulere bevisstgjøring og refleksjon. Et foredrag kan være fra 30 min - flere timer. Det er opp til dere hva som ønskes. Det er også fullt mulig å kjøre aktiviteter og dialog i møte. Det trenger absolutt ikke å være enveis kommunikasjon fra scenen. Ofte vil også aktiviteter og oppgaver kunne være godt for skolemiljøet, ettersom foreldrene blir bedre kjent og får en felles plattform.

Eksempler på tema kan være:

 • Ta fokuset fra mobbing!
 • Viktigst å være snill eller "flink" ?
 • Hvordan gjøre hverandre gode? (Skole-hjem samarbeid)
 • Hvordan skape robuste barn som tror på seg selv?
 • Forventningspress blant ungdom og hva vi kan gjøre med det.

”Gleding” som bevisstgjøring, kunnskap og trening i sosial og emosjonellkompetanse kommer også i form av foredrag og workshops. Fokuset i formidlingen er å gjøre anerkjent forskning så praktisk og konkret som mulig. Dette for å gjøre det lett å utføre i praksis – som er kulturbyggende og som gjør ferdighetene implementert.

 

o    Noe mer om innholdet i ”Gleding” er :

 • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse           
 • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde
 • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?
 • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner
 • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?
 • Hvordan gjør vi hverandre gode?
 • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?
 • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap
 • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?
”Alle barnehager og skoler burde ha "Gleding" og "Feiling", da budskapet er med og gir en enorm inspirasjon til det aller viktigste her i livet; å være et helt menneske.”             
-          Anne Lenning, Styrer Ormaskogen Barnehage

Ta kontakt for et tilbud - siri@gleding.no eller på telefon 900 12 090 

"GLEDING" med Lykke og Wilmer, er en bok for barn i alderen 3-9 år, den handler om superkraften i å glede andre. Under et lite utdrag fra boken.