Jeg holder foredrag for foreldre, personal og ledere både i barnehager og skoler. 

Vil dere ha mer kompetanse og verktøy om hvordan vi kan gjøre hverandre godt og gode?

Hvordan vi kan bygge en god kultur som fremmer gode relasjoner og høy trivselsgrad?

Vil dere vite mer om hvor mye gode relasjoner og engasjement har å si for resultatene?

Ta kontakt på 900 12 090 eller på mail siri@verdifabrikken.no