10 tips og triks for mer gleding i skolen!

  1. Hver dag startes med å finne tre ting vi er takknemlig for. Før vi går hjem skriver vi ned hva vi gjorde bra i dag og hvem vi har gjort noe fint for.
  2. Det er alltid tid til å si noe pent om seg selv og andre. Ja takk, til framsnakking!
  3. Vi sier fint hei til hverandre og det er lov å smile, mye. Husk at smil smitter.
  4. Når jeg ser noe som ikke er greit er det mitt ansvar å si stopp, prøve å ordne opp og hente andre til å hjelpe om vi trenger det.
  5. Vi spør alle om de vil være sammen med oss.
  6. Vi gleder oss med andre, vi støtter og hjelper til når noen trenger det.
  7. Vi rydder opp etter oss.
  8. Vi er til for hverandre og spør hver enkelt hva som skal til for at de skal ha det fint på skolen.
  9. Vi lytter til hverandre og stiller spørsmål for å forstå hverandre. Vi ser oss selv utenfra og andre innenfra.
  10. Vi tar hverandre på alvor, er noen leie seg tror vi på dem. Alles virkelighet gjelder. Vi gjør så godt vi kan for å forstå hverandre og hvorfor vi er som vi er.                                                       

@siri_f_abrahamsen // www.gleding.no // @gleding.no