Hensikten med gleding er å øke selvfølelse, verdighet, inkludering og vennskap. Med målgruppene, hjem, skoler og barnehager får vi et felles fundament og språk å bygge kulturen vår på. 

Fra språket kommer bevisstheten, videre må vi trene og implementere det vi tenker er bra. Med kunnskap blir vi bevisste. Det vi er bevisst på kan vi gjøre noe med. Da går vi fra tanke til handling. Gjør vi en handling ofte nok - blir den en vane. Slik kan vi bygge en inkluderende kultur med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet.

”Gleding” som bevisstgjøring, kunnskap og trening i sosial og emosjonellkompetanse kommer i form av foredrag og workshops, samt bøker og verktøy. Fokuset i formidlingen er å gjøre anerkjent forskning så praktisk og konkret som mulig. Dette for å gjøre det lett å utføre i praksis – som er kulturbyggende og som gjør ferdighetene implementert.

Noe av innholdet i ”Gleding” er:

  • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse           
  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde
  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?
  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner
  • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?
  • Hvordan gjør vi hverandre gode?
  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?
  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap
  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?

 

”Alle barnehager og skoler burde ha "Gleding" og "Feiling", da budskapet er med og gir en enorm inspirasjon til det aller viktigste her i livet; å være et helt menneske.”             
-          Anne Lenning, Styrer Ormaskogen Barnehage