Siri Abrahamsen

Hun er en anerkjent foredragsholder som reiser rundt for å spre engasjement og bevisstgjøring rundt hvordan vi kan gjøre hverandre gode. Det Siri er spesielt god på er å konkretisere det abstrakte. Hun er faglig solid og knytter teori opp til hverdagslige eksempler alle kan kjenne seg igjen i. Siri er rå på å være ærlig og tydelig. Det gjør at formidlingen hennes skaper varige spor og bidrar til å gjøre en positiv endring. Siri er veldig god på å se publikum an, det gjør at hun tilpasser budskap godt til de hun snakker med: Det være bank/finans-, bygg/anlegg- eller barnehage/skolesektor og alt i mellom. Det at hun jobber så konkret med det mellommenneskelige gjør at tematikken er universell og fungerer godt uansett hvor det er folk.

Siri startet opp eget selskap høsten 2014, for å bevisstgjøre flest mulig om verdier og deres effekt på våre relasjoner. Hun har vært rundt i hele landet med foredrag og workshops. Boken "Historien om deg" nærmer seg 10 000 solgte. Det er tydelig at den konkrete måten å jobbe med noe som kan være veldig abstrakt treffer godt. 

Siri har også utviklet et eget konsept for barn, familier og alle som jobber i oppvekstsektoren - mer om Gleding™ her

 

 

Verdifundament: 

Vennlighet - når vi møter hverandre med vennlighet bygger vi både oss selv og andre.

Anerkjennelse - det er alltid mulig å si eller gjøre noe fint for dem vi møter på vår vei.

Respekt - direkte oversatt betyr respekt å se på ny. Dette er kjerne til interesse og genuin nysgjerrighet på mennesket. Det forebygger også fordommer og generaliseringer. 

Mot - å tørre og stå for noe, selv om det er vanskelig. Å stå opp for verdiene våre og beskytte, bevare og kjempe for det som er viktig.

Ekthet og engasjement - Når noen er ekte gir det tillit. Ekthet er så viktig for å komme gjennom som leder eller venn. For å kunne leve gode liv er det fint med engasjement. Når kjenner du best at du lever? Hva får deg engasjert? Med stor sannsynlighet finnes det noe veldig verdifullt for deg der.

Tilsammen utgjør verdiene ordet VARME.

 

Kunnskap og erfaring:

Før hun startet eget firma jobbet hun som konsulent innen organisasjonsutvikling, da i hovedsak med kultur-, leder-, og teamutvikling. Hun begynte med mentaltrening som 13 åring, i forbindelse med at hun spillte tennis på topp nasjonalt nivå. Av utdannelse har hun en Bachelor of Management fra BI. Hun har og studert fagene religion, sosiologi, sosialantropologi, interkulturell kommunikasjon, ex.phil og ex.fac med 130 stp. 

Hun tok den internasjonalt anerkjente Coaches Training Institute (CTI) co-active coach utdannelsen og sertifisering i 2013. Hun har og sertfisering i Team Management Profile (TMP).