Skole, administrasjon, lærere, sfo ...

bibliotek.jpg

Verdifabrikken tilbyr både verktøy og formidling til personal, barn og foreldre. Å skape et felles fundament for holdningsarbeid er veldig lurt for å danne et språk og en felles bevissthet for positiv kulturutvikling. Planleggingsdager, personalmøter, fagdager, foreldremøter? Jeg stiller gjerne for å engasjere, bevisstgjøre, stille spørsmål og gi praktiske verktøy for å gjøre hverandre gode.

Tematikk og innhold til foredrag/workshops/kurs:

  • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse           
  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde
  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?
  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner
  • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?
  • Hvordan gjør vi hverandre gode?
  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?
  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap
  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?
Sandnesskolen har engasjert Siri F. Abrahamsen som foredragsholder for alle skoleledene i temaet relasjonell ledelse. Siri er en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder. Hun har et stort samfunnsengasjement og har en entusiasme som smitter over på deltagerne.

Ved hjelp av teorier og gode eksempler fra et perspektiv som ser skolen “utenifra”, bidro hun til bevisstgjøring og nytenkning. Å engasjere henne til å forelese om relasjonell ledelse førte til at vi fikk nye perspektiver på kjente teorier og egne erfaringer.
— Hege E. Røen, Skolefaglig rådgiver, Sandnes kommune