in action 3.jpg

Jeg snakker ofte om hvordan vi gjør hverandre gode. Jeg er opptatt av at vi konkretiserer de fine ordene som, toleranse, respekt, vennlighet, rettferdighet, ærlighet etc.

Hva betyr disse ordene i praksis. Hva gjør vi? "Common knowledge is not common action". Å gå fra tanke til handling, fra ord til kultur er alltid målet med mine foredrag. 

Jeg skreddersyr de fleste foredrag ut fra samtaler med bestillers behov og ønsker, her er noen populære temaer:

  • Hvordan skape gode relasjoner på jobb?
  • Gleding i ord og handling!
  • Oppvåkningen - et foredrag om motivasjon og livsgnist.
  • Hvordan gjøre hverandre gode?
  • Verdibasert ledelse i praksis
  • Tilbakemeldinger og den vanskelige samtalen
  • Endringsprosesser og tankesett

Foredrag, kurs eller workshop?

Jeg leverer alt fra 20 min foredrag til prosesser som går over år ved jevnlige møter og workshops. Er dere usikker på hva dere egentlig trenger - finner vi ut dette sammen.